Photoplasticon
english Polski
 Katalog tematyczny    Szukaj zdjęć   Kontakt    Pomoc   Drukuj stronę   Poleć nas
Tematy pomocy
 1. Rejestracja
 2. Licencje w skrócie
 3. Informacje o zdjęciach
 4. Wyszukiwanie zdjęć
 5. Archiwizacja wybranych zdjęć lub "POCZEKALNIA"
 6. Informacje o "MOIM KONCIE"
 7. Zakup zdjęć
 8. Informacje o zamówieniu:
 9. Import/pobranie materiałów
10. Kontakt

a. licencja podstawowa typu A
b. licencja ograniczona typu B
c. pozostałe warianty licencji:

- licencja na wyłączność - zdjęcie na wyłączność
- licencja na jednorazowe wykorzystanie

Materiał fotograficzny, prezentowany w serwisie jest przedmiotem autorskich praw osobistych i majątkowych. Wykorzystywanie fotografii może mieć miejsce wyłącznie na podstawie wystawionego przez PHOTOPLASTICON s.c. dokumentu licencyjnego i w zakresie w tym dokumencie określonym.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z zakupionych przez niego zdjęć lub ich zbiorów w jednej z dwóch postaci uzależnionych od rodzaju nabywanego przedmiotu licencji, a oznaczonych w niniejszym dokumencie licencyjnym jako:

a. licencja podstawowa typu a

- udzielana w odniesieniu do zdjęć oznaczonych w internetowej ofercie PHOTOPLASTICON.COM symbolem: IMG...TIFF

Zdjęcia objęte licencją typu A mogą być użyte wiele razy bez jakiejkolwiek kontroli sposobu korzystania ze zdjęć (szczegółowa licencja na stronie serwisu: www. PHOTOPLASTICON.COM). Wycena oparta jest na podstawie wielkości zdjęcia, tematyki itd. (nie użycia). Nabywca nie ponosi kosztów związanych z wielokrotnym użyciem zdjęć.

b. licencja ograniczona typu b

- udzielana w odniesieniu do zdjęć oznaczonych w internetowej ofercie PHOTOPLASTICON.COM symbolem: img...jpg

Zdjęcia objęte licencją typu B mogą być użyte wiele razy (szczegółowa licencja na stronie serwisu www PHOPTOPLASTICON.COM) w ograniczonym polu działania: wyłącznie dla celów projektowania stron internetowych, e-mail, video, a także na własny użytek wewnętrzny, jednak wyłącznie w postaci elektronicznej, z wyłączeniem wszelkich form utrwalania lub zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką. Wycena oparta jest na podstawie wielkości zdjęcia, tematyki itd. Nabywca nie ponosi kosztów związanych z wielokrotnym użyciem zdjęć w ramach obowiązującej licencji.

c. pozostałe warianty licencji

- licencja na wyłączność (zdjęcie na wyłączność)

udzielana na podstawie indywidualnych uzgodnień z nabywcą, w zakresie licencji typu A z zaznaczeniem wyłączności. Od dnia wystawienia licencji, Photoplasticon gwarantuje wycofanie ze sprzedaży zakupionego przez nabywcę produktu (zdjęcia/zdjęć).

- licencja na jednorazowe wykorzystanie

udzielana na podstawie indywidualnych uzgodnień z nabywcą, tylko dla zdjęć oznaczonych symbolem IMG.......TIFF, ze ściśle określonym polem zastosowania. Nabywca gwarantuje jednorazowe wykorzystanie zdjęcia, po czym wszelkie prawa do dysponowania zdjęciem wygasają. Ponowne użycie fotografii wymaga nabycia nowej licencji.

Korzystanie z zakupionego zdjęcia możliwe jest tylko na podstawie wystawionej licencji oraz faktury VAT. Photoplasticon s.c. może w dowolnym momencie wezwać użytkownika zdjęcia umieszczonego w serwise PHOTOPLASTICON.COM lub zdjęcia z niego pochodzącego, do udokumentowania legalności pochodzenia plików.

Zaleca się przechowywanie pełnej dokumentacji!

Aby uniknąć w przyszłości nieporozumień, pamiętaj by zarchiwizować:

- dokument licencyjny
- fakturę lub jej kopie
- potwierdzenie zapłaty

Przechowuj te dokumenty!

E-mail: 
Hasło: 
Rejestracja 
Moje konto 
Mój koszyk 
Katalog tematyczny  |  Szukaj zdjęćLicencjaDane teleadresoweRegulaminPolityka prywatności